Vyhľadávanie
V ponuke je 56 nehnuteľností.

Trhová cena nehnuteľnosti a jej určenie

Realitná kancelária Ing. Jonáš Irsák WINGSreality vám na požiadanie po následnej obhliadke vašej nehnuteľnosti vystaví potvrdenie o jej trhovej cene. Potvrdenie nie je klasickým súdno - znaleckým posudkom, ale vystavuje sa väčšinou pre dedičské konania, majetkové vysporiadanie, rozvody, súdne spory a podobne.

Aktuálna trhová cena sa nestanovuje tzv. všeobecnou cenou podľa tabuliek, ale porovnávacou metódou a sledovaním cien nehnuteľností danej lokality. Trhovú cenu by sme mohli jednoducho určiť základnou ekonomickou veličinou a to ponukou - dopytom.

Suma za odhad trhovej ceny a postup jej realizácie:

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti sa dá vykonať aj bez osobnej obhliadky a to na základe Vami poskytnutých informácií a nazretím do listu vlastníctva. Ak je nutná osobná obhliadka nehnuteľnosti pretože nie je iným spôsobom možné stanoviť odhad trhovej ceny nehnuteľnosti je poplatok za takýto úkon vo výške 60,- € + cestovné náklady. Ak sa jedná o rozsiahlu nehnuteľnosť, tak v takomto prípade je úkon spoplatnený percentuálnym vyjadrením a to 2 % + cestovné náklady z výšky odhadu trhovej ceny nehnuteľnosti.

V prípade, ak máte záujem zistiť aktuálnu cenu nehnuteľnosti v danej lokalite, kontaktujte nás prosím :

Ing. Jonáš Irsák

0950 333 424

irsak-ZVNC-wingsreality.eu